Zarządzaj danymi z SQL Server 2019

Microsoft SQL Server to innowacyjna platforma do zarządzania bazą danych, która zapewnia najwyższe bezpieczeństwo zasobów informacyjnych. Jest elastyczna i wygodna w pracy, a koszty zarządzania danymi są niskie. 

Programy linii InsERT nexo oraz InsERT GT płynnie współpracują z Microsoft SQL Server 2019. Użytkownicy naszych systemów mogą więc samodzielnie rozwijać swoją infrastrukturę, dodatki do programów oraz własne rozwiązania z użyciem wszystkich nowości.

Najważniejsze funkcje i możliwości SQL Server 2019

Łatwa analiza wszystkich typów danych 

Szybki wgląd w dane relacyjne, nierelacyjne, ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane, przedstawiające pełny obraz funkcjonowania firmy. Klastry Big Data zapewniają wszystkie narzędzia i systemy do pozyskiwania, przechowywania i przygotowywania danych do analizy, a także do szkolenia, przechowywania i operacjonalizacji modeli uczenia maszynowego.

Lider w zakresie bezpieczeństwa danych 

Baza danych uznana przez amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii za najmniej narażoną na atak w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Zawsze o krok przed zagrożeniem dzięki wbudowanym funkcjom klasyfikacji i ochrony danych oraz monitorowania i alertów. SQL Server 2019 monitoruje, identyfikuje i ostrzega o podejrzanych działaniach, a nawet wykrywa i usuwa luki w zabezpieczeniach i błędne konfiguracje.

Inteligentna baza danych 

Możliwość sprawnej aktualizacji i modernizacji bazy danych SQL Server lokalnie, w chmurze i w obszarach brzegowych. Certyfikacja zgodności z bazą danych eliminuje ryzyko niekompatybilności aplikacji. Funkcje technologii „in-memory” w bazie danych, takie jak trwałe wsparcie pamięci i narzędzie TempDB, są zoptymalizowane pod kątem pamięci, aby poprawić wydajność realizacji zadań o znaczeniu krytycznym.

Mobilne analizy biznesowe 

Szybki wgląd w dane wizualne, co pozwala odkrywać wzorce i podejmować lepsze decyzje dzięki narzędziu Power BI Report Server. Możliwość łączenia danych z prawie każdego źródła za pomocą obszernej biblioteki konektorów i nowych transformacji w modelach tabelarycznych SSAS. Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące danych dzięki możliwości przeglądania danych wizualnych i interaktywnej analizie danych jezior danych za pomocą narzędzi SQL Server BI.

Swobodny wybór języka i platformy 

Możliwość korzystania z wybranego języka i platformy dzięki obsłudze narzędzi typu open source. Obsługa SQL Server możliwa jest na kontenerach Linux ze wsparciem systemu Kubernetes lub na urządzeniach z systemem Windows.

Maksymalna dostępność 

Dłuższy czas nieprzerwanego działania, który ma krytyczne znaczenie dla działalności firmy, szybsze przełączanie do trybu failover oraz zoptymalizowany całkowity koszt posiadania dzięki replikom danych na potrzeby przywracania po awarii zapisanym w chmurze i zawsze włączonym grupom dostępności