Portal Biura – prosta komunikacja biur rachunkowych z klientami

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa, będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. Jest w pełni zintegrowana z programami księgowymi, wykorzystywanymi w biurach rachunkowych – Rewizorem i Rachmistrzem GT oraz nexo.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty oraz Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura rachunkowe mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie funkcjonalności Portalu Biura (Dokumenty i Raporty) – na 1, 3 lub 12 miesięcy.

Portal Biura objęty jest dodatkowym abonamentem – odrębnym od Abonamentu do użytkowanego programu.

 Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT – Cennik

Wielkość pakietu (liczba stron)
1 miesiąc3 miesiące12 miesięcy
50099

1000189249299
2000299349499
5000499599699
10000

9991199

Ceny netto

Zasady licencjonowania usługi Dokumenty:

 1. Usługa licencjonowana jest na liczbę stron do przesłania.
 2. Klient może wypróbować usługę i aktywować ją na 1 miesiąc bezpłatnie – w pakiecie dostaje darmową paczkę 50 stron.
 3. Usługa sprzedawana jest w pakietach stron z określonym okresem ważności (1, 3 lub 12 miesięcy).
 4. Jeżeli w trakcie trwania usługi zostanie wykorzystany cały pakiet stron, to klienci biura rachunkowego będą mogli logować się do udostępnionej usługi i przekazywać dokumenty (które biuro odbierze po opłaceniu usługi) tylko do terminu, który wystąpi wcześniej: data wykorzystania limitu + 1 miesiąc lub data wygaśnięcia usługi.
 5. Po wykorzystaniu pakietu biuro rachunkowe otrzyma listę wszystkich dokumentów, które zostały wysłane przez klienta, natomiast będzie miało podgląd i będzie mogło pracować tylko na dokumentach, dla których starczyło kredytów z pakietu.
 6. Usługa może być rozszerzana o pakiety stron, np. 500/1000/2000/5000/10000.
 7. Pakiety stron zostaną przyporządkowane do okresów – 1, 3 lub 12 miesięcy.
 8. Wybrany okres (1, 3 lub 12 miesięcy) określa ważność usługi od momentu zakupu wybranego pakietu stron. Jeżeli więc w trakcie trwania 12-miesięcznego pakietu dokupiony zostanie np. pakiet 1-miesięczny, którego data wygaśnięcia jest krótsza niż data większego, wcześniej kupionego pakietu, to nie wydłuża on ważności całej usługi.
 9. Jeśli wykupienie kolejnego abonamentu następuje po wygaśnięciu poprzedniego, niewykorzystane strony przepadają.

Raporty InsERT nexo/InsERT GT – Cennik

Wielkość pakietu (liczba podmiotów)
1 miesiąc3 miesiące12 miesięcy
5049129399

paczka dodatkowa 50

3078238

  Ceny netto

Zasady licencjonowania usługi Raporty

 1. Usługa licencjonowana jest na liczbę podmiotów.
 2. Klient może wypróbować usługę i aktywować ją na 1 miesiąc bezpłatnie.
 3. Po bezpłatnym okresie usługa będzie przedłużana na 1, 3 lub 12 miesięcy.
 4. W momencie przedłużania klient wybiera jeden z dostępnych pakietów podmiotów, np. 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500.
 5. Jeżeli usługa ma być wykupiona dla większej liczby podmiotów, niż określona w najniższym pakiecie (50 podmiotów), to cena pakietu liczona jest jako suma ceny pakietu podstawowego oraz suma cen odpowiedniej liczby wymaganych rozszerzeń, np. dla Pakietu 100 = cena za 50 podmiotów (podstawa) + cena rozszerzenia (50 podmiotów).
 6. W trakcie trwania usługi klient ma możliwość przejścia na wyższy pakiet podmiotów, a cena liczona jest jako iloczyn miesięcy do wygaśnięcia usługi, liczby rozszerzeń (o 50 podmiotów) oraz ceny rozszerzenia za okres 1 miesiąca.
 7. Jeżeli w trakcie trwania usługi, następuje przedłużenie z określeniem wyższego pakietu, to obowiązująca usługa również zostaje zwiększona do tego samego zakresu, za co klient płaci jak przy rozszerzeniu.