Jednolity Plik Kontrolny – vademecum już w sprzedaży!

Dostępne są już dwa multimedialne szkolenia, dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego – vademecum, oraz szkolenie poszerzone o poradnik JPK w programach InsERT.

Szkolenia w przystępnej formie dostarczają wiedzy na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wymogów, nałożonych na firmy w tym zakresie przez Ministerstwo Finansów.

Jednolity Plik Kontrolny – vademecum to ponad godzina nauki w formie kilkudziesięciu slajdów. 

 Rozdziały:

  • JPK oraz JPK_VAT – interpretacja zmian prawnych ustawy wprowadzającej instytucję Jednolitego Pliku Kontrolnego
  • Struktury plików JPK – szczegółowy opis struktur składających się na Jednolity Plik Kontrolny
  • FAQ – zbiór pytań i odpowiedzi na wybrane zagadnienia w kontekście Jednolitego Pliku Kontrolnego
  • Informacje techniczne – informacje techniczne na temat wypełniania pól pliku JPK_VAT
  • Multimedia

Cena netto: 49 zł (dotyczy licencji dla jednej osoby fizycznej, użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym).

Jednolity Plik Kontrolny – vademecum + Obsługa JPK  

Vademecum zawiera instrukcję obsługi JPK w programach InsERT (InsERT nexo, InsERT GT, Subiekt 123, mikroSubiekt).

Dołączone filmy krok po kroku pokazują, jak wykonywać poszczególne operacje, a wygodna nawigacja sprawia,
że poruszanie się między wszystkimi częściami szkolenia nie stanowi problemu.

Jednolity Plik Kontrolny – vademecum + Obsługa JPK w programach InsERT to ponad 3 godziny nauki, kilkaset
slajdów i kilkadziesiąt filmów.

 Cena netto: 79 zł (dotyczy licencji dla jednej osoby fizycznej, użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym).